Nastavení mapy

Vrstvy

Období záznamů

Centaurea stoebe – chrpa latnatá

Původní výskyt tohoto teplomilného druhu na Šumavu nedosahuje. Druh byl přechodně zaznamenán na nádraží ve Volarech (Skalický in Kolektiv 1995–2000). U chrpy latnaté jsou známy dva poddruhy, které se liší chromosomovými počty a ekologickými nároky. Diploidní ch. latnatá pravá (C. stoebe subsp. stoebe) roste především na polopřirozených stanovištích, nejblíže Šumavě v okolí Sušice. Výskyt ve Volarech pravděpodobně patřil k tetraploidní ch. latnaté drobnoúborné (C. stoebe subsp. australis), která není ve střední Evropě původní a šíří se převážně podél železnic a silnic.

Edituj