Nastavení mapy

Vrstvy

Období záznamů

Rubus idaeus – ostružiník maliník, maliník

Maliník je široce rozšířený euroasijský druh. Patří k nejhojnějším rostlinám celé Šumavy. Vyskytuje se hojně od podhůří po nejvyšší polohy. Vytváří rozsáhlé porosty na lesních holinách, pasekách a světlinách. Je charakteristickou součástí bylinného patra klimaxových smrčin a vysobylinných nivních společenstev montánního stupně. Běžně roste podél cest a na lesních průsecích, často zarůstá neudržované vlhké i sušší louky včetně ruderálních míst.

Edituj