Nastavení mapy

Vrstvy

Období záznamů

Juncus ×brueggeri – sítina klubkatá × s. rozkladitá

Edituj