Nastavení mapy

Vrstvy

Období záznamů

Glyceria notata – zblochan řasnatý

Tento druh nejčastěji roste na březích stojatých i tekoucích vod a na náplavech, v lučních prameništích, v olšinách, v příkopech a v trvalejších kalužích na lesních cestách. Na Šumavě se vyskytuje řídce roztroušeně, poněkud hojnější je pouze v jihovýchodní části.

Edituj