Nastavení mapy

Vrstvy

Období záznamů

Cirsium arvense – pcháč oset

Běžný druh, vyskytující se jako polní plevel, v úhorech, podél cest, na navážkách a v nekosených a narušovaných loukách a na lesních pasekách. Souvisle se vyskytuje v oblastech s trvalým lidským osídlením, ale podél cest a na navážkách zasahuje až do nejvyšších poloh Šumavy.

Edituj