Nastavení mapy

Vrstvy

Období záznamů

Centaurea nigra – chrpa černá

Západoevropský druh, který je do střední Evropy pouze zavlékaný. Na Šumavě je známa jediná populace v louce a přilehlém okraji křovin u železniční zastávky Hojsova Stráž – Brčálník, která se zde ale udržuje již desítky let (nejstarší doklad V. Vacek 1966 PL, viz Koutecký in Kaplan et al. 2017).

Edituj

taxon.description.minAltitude: 800 m n. m.

taxon.description.maxAltitude: 800 m n. m.