Nastavení mapy

Vrstvy

Období záznamů

Carex limosa – ostřice bažinná, ostřice mokřadní

Edituj