Map options

Layers

period of record: 1877–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Parnassia palustris – tolije bahenní

Red List category: EN [A2]

Druh vlhkých nelesních stanovišť, avšak nejen na loukách, pastvinách či v blízkosti pramenišť, nýbrž i na periodicky zraňovaných půdách při cestách nebo na složištích dřeva (nesnáší konkurenci druhů nastupujících v pozdějších sukcesních stadiích). Tolije bahenní mizí velmi rychle v celé střední Evropě, zvláště v nižších polohách Na Šumavě byla v minulosti druhem roztroušeným až hojným na celém území. Dnes však v území přežívá jen v nemnohých nepočetných populacích (cf. Skalický & Kirschnerová 1993, Nesvadbová & Sofron 1994, Řepka & Lustyk 1998, Procházka & Kováříková 1999, Chán 1999, Palice & Pavlíčko in Kolektiv 1995–2000).

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.