Nastavení mapy

Vrstvy

období záznamů: 1800–2024

před rokem 0

Legenda:
ověřené záznamy
neověřené záznamy
nejisté záznamy

Crataegus rhipidophylla – hloh křivokališný, hloh podhorský

Červený seznam Šumavy: LC

Tento druh hlohu je rozšířen v rozsáhlých oblastech Evropy. Na sever zasahuje do jižní Skandinávie, na jih do Řecka a Turecka. Na západ je rozšířen po Belgii a Francii a na východ po evropskou část Ruska s přesahem na Kavkaz (Holub 1992, POWO 2021). Ve střední Evropě se vyskytuje ostrůvkovitě od kolinního po submontánní stupeň (Holub 1992, Anonymus 2021, FloraWeb 2021). Ve vymezeném území Šumavy byl zaznamenán pouze v české a rakouské části. V Čechách je udáván vzácně až roztroušeně v okrajových nebo níže položených oblastech celého území (Pladias 2021). Z rakouské strany existují pouze dva záznamy z roku 2008, od osady Diendorf nedaleko obce Aigen-Schlägl a od obce Schönegg (ZOBODAT 2021).

Vzhledem k častým determinačním omylům jsou v níže uvedeném výčtu lokalit z české části pohoří akceptovány pouze vybrané a většinou průtokovým cytometrem ověřené záznamy tetraploidních rostlin (leg. M. Lepší et J. Velebil 2021 CB). Druh byl zaznamenán v Královském hvozdu u Javorné (Holub 1992), na jediné lokalitě na Šumavských pláních u Štěpanic, v Horním Pootaví u Červené, v Hornovltavské kotlině na dvou lokalitách u Zadní Zvonkové a jednom nalezišti u Mokré, v Českokrumlovském a Chvalšinském Předšumaví roztroušeně v okolí Květušína a na Svatotomášské hornatině roztroušeně v okolí Pasečné (Pladias 2021). Biotopem druhu na Šumavě jsou křovinaté okraje lesů, remízů, luk, pastvin a cest.

Edituj

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.