Map options

Layers

period of record: 1929–2023

before 0

Legend:
revised records
not yet revised records
uncertain records

Andromeda polifolia – kyhanka sivolistá

Red List category: VU [A2]

Kyhanka sivolistá patří mezi typické rostliny subkontinentálních a kontinentálních vrchovišť boreální a subarktické zóny severní polokoule. Směrem na jih má extrazonální výskyty, převážně v horských oblastech (Jacquemart 1998). Na Šumavě i v širším regionu představuje významný glaciální relikt, s úzkou ekologickou vazbou na horská vrchoviště. Roste na živinami chudých centrálních částech vrchovišť s trvale vysokou hladinou podzemní vody, okrajově vstupuje i do nezapojených porostů rašelinných lesů.

Na Šumavě je hojná na vrchovištích v oblasti Šumavských plání a vrchovištích v Hornovltavské kotlině a v rašeliništním komplexu Großer Filz-Klosterfilz u St. Oswald, v ostatních fytogeografických podokresech Šumavy je vzácná (chybí na Javorníku, dříve rostla snad i v Královském hvozdu). Nejzápadněji roste na rašeliništích Arracher Moor (Bavorsko) a Šmauzy (Šumavské pláně), na jihovýchodě např. na Hirschlacken-Au (Horní Rakousko) a Rašeliništi Kapličky (Svatotomášská hornatina). Nejodlehlejší směrem do Předšumaví jsou lokality východně Arnoštova v nivě Puchéřského potoka (Želnavská hornatina) a mezi Světlíkem a Blatnou (Hornovltavská kotlina).

Řada historických lokalit zanikla odvodněním a těžbou rašelinišť, v Hornovltavské kotlině k tomu významnou měrou přispělo i zatopení vodami Lipenské nádrže (Procházka & Štech 2002). Na existujících lokalitách se však nezdá být příliš ohrožena.

Edituj

This web page uses for the attendance analysis cookies. By using this web you agree with this. More info.